Frontliner Story #19: Maxine Reyes Martin

Frontliners Sa Backlines

Isinulat nila Phoebe de Leon at April Evangelista

Na-edit nila Coleen Danielle Natividad at Dana Eunise Cruz

Pagkuha ng frontliner ni Lara Galang

Higit kumulang na limang buwan nang naka-quarantine ang Pilipinas dulot ng COVID-19, at kay tagal nang naghihikahos ang mga tao dala ng kakulangan ng konkretong plano at tugon mula sa gobyerno. Noong ilang nakaraang linggo lamang, agaw-pansin ang umiikot na balita ukol sa kawalang bahala ng gobyerno sa mga hinaing at himutok ng mga medical workers na totoo nga namang dapat na ikabahala dahil kumpara sa mga bansang tulad ng New Zealand, mukhang malabo nang makababalik tayo sa normal na pamumuhay sa susunod na mga taon.

Image for post
Gawa ni Rannel Valdez

Higit kumulang na limang buwan nang nagtitiis ang ating mga frontliners sa harap ng kakulangan ng PPE at iba pang kagamitang lubhang mahalaga sa pagsugpo sa pandemya. Marami na sa kanila ang ‘di nakakauwi sa kani-kanilang mga pamilya sa takot na baka makahawa sila, at batas na para sa kanila ang iba’t ibang pangkalusugang protokol, lalong-lalo na kung nakakasalamuha nila ang mga mayroong sintomas.

Isa si Maxine Reyes Martin sa mga frontliners na bihira lamang makikita o maririnig sa mga balita ngayong panahon ng pandemya ngunit napakalaki pa rin ng kanyang papel sa pagsugpo sa krisis. Si Maxine ay namamasukan bilang isang medical technologist para sa isang laboratoryo sa Malolos, Bulacan. Bagaman hindi na rin naman bago sa kanya ang tipikal na gawi na pag-didisinfect at pag-iingat tuwing may nahahawakan, hindi pa rin mawawala ang panganib na kaakibat ng kanyang trabaho.

Karaniwan na sa mga medtech tulad ni Maxine ang mapalibutan ng iba’t ibang ispesimen na maaaring nagdadala ng sakit, kaya todo ingat sila ngayong panahon ng pandemiya lalo na’t napakahirap na magkasakit dulot ng kakulangan sa espasyo sa mga ospital. “Even without the workmate na [nag-positive], maingat na talaga [kami] dahil alam na namin ang kahihinatnan kung hindi kami susunod sa mga patakaran,” ani Maxine nang tanungin kung nagkaroon na ng kaso sa kanilang laboratoryo.

Madalas na kinaliligtaan ng karamihan ang totoong trabaho ng mga medtech pero higit pa sa pagte-test lamang ng ispesimen ang ginagawa nila. Malaking tulong din ang kanilang trabaho sa pagkilala sa kalagayan ng mga pasyenteng hawak ng mga doktor dahil pundasyon nito ang kinalalabasan ng mga test.

Nang tanungin si Maxine kung ano ang tugon niya sa hindi pagkilala ng karamihan, pinaliwanag niya na hindi inis ang nararamdaman niya kung ‘di bigat ng loob. “Siyempre, matagal naming pinag-aralan [ito] tapos kikilalanin lang kami bilang taga-silip lang ng ihi at dumi.”

Kamakailan lamang ay binigyan ng bagong trabaho si Maxine bilang isang swabber sa ibang laboratoryo sa Bulacan at dala nito ang mas lalo pang pinaigting na panawagan sa gobyerno upang tugunan ang krisis na ito. Bagaman natural namang mahirapan ang bayan sa gitna ng krisis, panawagan ni Maxine ay ibigay sa kanila ang hazard pay at compensation na nararapat dahil araw-araw silang nagbubuwis ng buhay para lamang sa ikabubuti ng bayan.

“Kasi personally…ang pagiging medtech dito sa Pilipinas, hindi ka makabubuhay ng pamilya. Sa [pang-araw-araw na gastusin] pa lang, ubos na agad ang sweldo,” dagdag niya.

Walang nakaaalam kung hanggang kailan tayo mamumuhay nang ganito ngunit ang mensahe lamang ni Maxine sa kanyang kapwa frontliners ay huwag silang magsasawang tumulong. Kahit na mayroon pa rin tayong frontliners na naglilingkod sa atin, alalahanin natin ang ating responsibilidad na sumunod sa mga patakaran. Sana’y hindi rin tayo magsawa at mapagod na ipaglaban ang karapatan at pangangailangan nila para tuluyan na nating masugpo ang krisis.

Kung nagustuhan mo ang istorya, sumali sa aming komunidad, i-like ang aming page, at magpadala ng inyong mga ‘quarantine reflections’ at mga istoryang ‘frontliner’ sa tft.editorial@gmail.com.

Written by

We exist to document narratives of resilience online, inspiring hope through the power of story.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store